Sala 2 – BERLIN

Radiofarmacja
-
Radiofarmacja
Alfawebin@r Alfawebin@r

Kardiologia
-
Kardiologia

Alfawebin@r Alfawebin@r

Rejestracja uczestników
-
Rejestracja uczestników
Alfawebin@r Alfawebin@r

Przerwa Kawowa
-
Przerwa Kawowa
Alfawebin@r Alfawebin@r

Przerwa kawowa 10:00 – 10:30
-
Przerwa kawowa
Alfawebin@r Alfawebin@r

Endokrynologia 2
-
Endokrynologia 2
Alfawebin@r Alfawebin@r

Sesja PAN
-
Sesja Naukowa Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN: "SPECT i PET - dwa ramiona medycyny nuklearnej"
Alfawebin@r Alfawebin@r

Technologia i Ochrona Radiologiczna
-
Technologia i Ochrona Radiologiczna
Alfawebin@r Alfawebin@r

Quiz
-
Quiz
Alfawebin@r Alfawebin@r

Zakończenie zjazdu
-
Zakończenie zjazdu
Alfawebin@r Alfawebin@r

Sesja Nuclear Medicine Review
-
Sesja Nuclear Medicine Review
Alfawebin@r Alfawebin@r

Lunch Sobota
-
LUNCH
Alfawebin@r Alfawebin@r

Lunch Piątek
-
Lunch
Alfawebin@r Alfawebin@r

Lunch Czwarte
-
LUNCH
Alfawebin@r Alfawebin@r

Sesja Neurologiczna
-
Sesja Neurologiczna
Alfawebin@r Alfawebin@r

Fizyka
-
Fizyka
Alfawebin@r Alfawebin@r

Neurologia
-
Neurologia
Alfawebin@r Alfawebin@r

Przerwa kawowa 16:00 – 16:30
-
Przerwa kawowa
Alfawebin@r Alfawebin@r

Meet the expert2
-
Meet the expert
Alfawebin@r Alfawebin@r

Walne Zebranie Członków PTMN
-
Walne Zebranie Członków PTMN

Alfawebin@r Alfawebin@r

Sesja Onko-Hematologia
-
Onko-Hematologia
Alfawebin@r Alfawebin@r

Otwarcie Zjazdu
-
Otwarcie Zjazdu - Zamek Cesarski, Św. Marcin 80 (Sala Wielka)
Alfawebin@r Alfawebin@r

Bankiet
-
Bankiet
Alfawebin@r Alfawebin@r

Spotkanie Towarzyskie Concordia Design
-
Spotkanie Towarzyskie Concordia Design
Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

Alfawebin@r Alfawebin@r