Streszczenia

Streszczenia

Endokrynologia A

34. Aleksandra Ledwon, Ewa Paliczka – Cieślik, Aleksandra Kropińska, Aleksandra Blewąska, Aleksandra Syguła, Tomasz Olczyk, Daria Handkiewicz-Junak (Gliwice). In low-risk differentiated thyroid cancer 5 years of follow-up is sufficient
19. Kamila Undas, Maksymilian Olesiński, Monika Buziak-Bereza, Anna Sowa-Staszczak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Marta Opalińska (Kraków). Rozsiew mikroraka brodawkowatego tarczycy niskiego ryzyka wymagający leczenia uzupełniającego 131-I – opis przypadku.
61. Natalia Andryszak, Ewelina Szczepanek-Parulska, Marek Ruchała, Rafał Czepczyński (Poznań). Zastosowanie badania SPECT/CT z 99mTc-MIBI w ocenie zmian guzkowych w tarczycy o nieokreślonym charakterze w BACC.
78. Jan Musiałkiewicz, Paweł Komarnicki, Agata Czarnywojtek, Paweł Gut, Rafał Czepczyński, Marek Ruchała (Poznań). Jak duża może być tarczyca i co w sobie skrywać?
65. Anna Czechowska, Kinga Ślusarska, Magdalena Kochman, Jarosław Ćwikła (Warszawa). Correlation between parathormone, calcium and phosphate levels and mean tumor SUV in parathyroid adenoma
25. Paweł Woźniak, Diana Jędrzejuk, Aleksander Skoczylas (Opole). Scyntygraficzny superscan w pierwotnej nadczynności przytarczyc – opis przypadku

Kardiologia

9. Anna Teresińska, Marek Cacko, Jacek Wnuk, Katarzyna Jóźwik-Plebanek, Monika Gawor-Prokopczyk, Natalia Ojrzyńska-Witek, Jacek Grzybowski (Warszawa). Specyficzny wzór wychwytu [99mTc]Tc-DPD u pacjenta z dziedziczną amyloidozą typu ATTR po leczeniu polegającym na jednoczasowym przeszczepie serca i wątroby.
7. Maria H. Listewnik, Jessica Kurzawa, Mirela Kurantowicz, Joanna Jurksztowicz, Bożena Birkenfeld (Szczecin). Ocena zastosowania dipirydamolu u pacjentów przed scyntygrafią perfuzyjną serca w materiale zmn w latach 2018-2020.
52. Viktoriia Kundina, Yuliia Storozhchuk (Kijów). Scintigraphic assessment of post-infarction changes of the myocardium of the left ventricle.
51. Viktoriia Kundina, Yuliia Storozhchuk (Kijów). Improvement of the clinical treatment guidelines in patients with coronary disease by assessment of viable myocardium by myocardial perfusion.

54. Marta Chojnowska, Agnieszka Giżewska, Andrzej Mazurek, Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk (Warszawa). Łączna wartość prognostyczna wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych w połączeniu z badaniem SPECT serca wykonywanym za pomocą skanera CZT w pierwotnej diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
55. Agnieszka Giżewska, Marta Chojnowska, Andrzej Mazurek, Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk (Warszawa). Różnice wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych oraz SPECT serca wykonanego skanerem CZT u mężczyzn i kobiet w trakcie pierwotnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca.
21. Paweł Cichocki, Zbigniew Adamczewski (Łódź). Przypadek szpiczaka mnogiego wykrytego przypadkowo w scyntygrafii perfuzyjnej serca z zastosowaniem 99mTc-sestamibi.

Radiofarmacja

4. Michał Wrzecionek, Dominik Kłudkiewicz, Joanna Dobkiewicz, Justyna Pijarowska-Kruszyna. Synteza substancji czynnych stosowanych w zestawach do sporządzania radiofarmaceutyków w aspekcie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
15. Agnieszka Sawicka, Piotr Garnuszek, Barbara Janota, Marcin Radzik (Otwock). Determination of radiochemical purity in  radiopharmaceuticals based on HYNIC BFC in the clinical routine.
64. Marcin Konior, Radosław Kiełek (Otwock). Badanie etapów krytycznych technologii wytwarzania chlorku itru – 90.
43. Marek Czudek, Ryszard Broda, Daniel Cacko, Adam Jęczmieniowski, Aleksander Kamiński, Ewa Kołakowska, Edyta Lech, Anna Listkowska, Justyna Marganiec-Gałązka, Paweł Saganowski, Zbigniew Tymiński (Otwock). Pomiary aktywności roztworu Ac-225 przy użyciu detektorów ciekłoscyntylacyjnych oraz komór jonizacyjnych.
44. Paweł Saganowski, Zbigniew Tymiński, Justyna Marganiec-Gałązka, Marek Czudek, Ewa Kołakowska, Paweł Rybak, Izabela Cieszykowska, Agnieszka Burakowska, Ryszard Broda (Otwock). Raport z metodologii badań czystości radionuklidowej Ac-225 prowadzonych w OR POLATOM NCBJ.

Onkologia

33. Michał Wyrzykowski, Paulina Ziółkowska, Anna Gramek-Jedwabna, Rafał Czepczyński, Marek Ruchała (Poznań). Wpływ obecności odczynowej hiperplazji szpiku kostnego w badaniu 18F-FDG PET/CT na skuteczność pierwszej linii leczenia u pacjentów chłoniakiem Hodgkina.

67. Beata Chrapko, Mateusz Komosa, Marcin Pachowicz, Robert Klijer (Lublin). Rola badania 68Ga-PSMA PET/CT we wstępnej diagnostyce raka gruczołu krokowego.

1. Paweł Gadzicki, Aleksandra Dyła, Michał Nowak, Zbigniew Adamczewski (Łódź). „Downstaging” u Pacjenta z rakiem prostaty i obrazem przypominającym superscan po pogłębionym wywiadzie.
3. Paweł Maleika, Ingrid Wenzel-Duszyńska, Aleksandra Fedorowicz, Maciej Kołodziejczyk, Michał Pasternak, Andrzej Kołodziejczyk (Wrocław). Bardzo rzadki przypadek przerzutów raka gruczołu krokowego do prącia.

6. Michał Pasternak, Adam Macioszek, Maciej Kołodziejczyk, Aleksandra Fedorowicz, Ingrid Wenzel-Duszyńska, Paweł Maleika, Andrzej Kołodziejczyk (Wrocław). Zmiana przerzutowa w mózgowiu uwidoczniona w badaniu scyntygraficznym kości z wykorzystaniem [99mTc]Tc-MDP u chorej na raka piersi.
50. Maciej Kołodziejczyk, Ingrid Wenzel-Duszyńska, Adam Macioszek, Piotr Piwkowski, Jacek Żebrowski, Aleksandra Fedorowicz, Paweł Maleika, Michał Pasternak, Andrzej Kołodziejczyk (Wrocław). Przypadek mnogich powikłań immunoterapii u pacjenta leczonego z powodu gruczołowego raka płuca.

10. Aleksandra Fedorowicz, Michał Pasternak, Paweł Maleika, Maciej Kołodziejczyk, Ingrid Wenzel-Duszyńska, Adam Macioszek, Andrzej Kołodziejczyk (Wrocław). PET-TK z [18F]FDG w ocenie wstępnej i monitorowaniu mięsaka szpikowego- rozpasanie diagnostyczne? A może złoty standard?
27. Magdalena Kwapisz, Michał Włodarczyk (Łódź). Transformacja jamista żyły wrotnej w scyntygrafii wątroby ze znakowanymi erytrocytami własnymi pacjenta.

Fizyka

72. Olga Kamińska, Maciej Kołodziej, Anna Budzyńska, Krzysztof Kacperski, Patrycja Pastusiak, Agata Kubik, Grzegorz Kamiński (Warszawa). Zastosowanie dozymetrii w terapii izotopowej – opis przypadków.
13. Hubert Solkiewicz, Ewa Farbiszewska, Janusz Braziewicz (Kielce). Monitoring dawki w badaniach PET/CT z uwzględnieniem parametrów specyficznych pacjenta.
66. Bogusław Stefaniak, Beata Chrapko (Lublin). Radiometr do pomiarów aktywności promieniotwórczej płuc podczas inhalacji Technegazem.

17. Sara Kurkowska, Carlos Uribe, Bożena Birkenfeld, Hanna Piwowarska-Bilska (Szczecin). Impact of segmentation methods on absorbed dose in 131I-MIBG and 99mTc-HYNIC-TOC dosimetry workflow- a preliminary report.
16. Sara Kurkowska, Carlos Uribe, Bożena Birkenfeld, Hanna Piwowarska-Bilska (Szczecin). Accuracy Assessment of Fitting Methods with Reduced Time Sampling in 131I-MIBG and 99mTc-HYNIC-TOC Dosimetry Workflow
38. Hanna Piwowarska-Bilska, Aleksandra Supińska, Sara Kurkowska, Jacek Iwanowski, Małgorzata Poniatowska, Bożena Birkenfeld (Szczecin). Optymalizacja ilościowej metody rekonstrukcji obrazów SPECT/CT.
70. Mateusz Midura, Waldemar Smolik, Damian Wanta, Przemysław Wróblewski, Mikhail Ivanenko (Warszawa). Open database of scintigraphy studies for scientific research.

Endokrynologia B

18. Maksymilian Olesiński, Kamila Undas, Monika Buziak-Bereza, Anna Sowa-Staszczak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Marta Opalińska (Kraków). Stabilizacja kliniczna i biochemiczna u pacjenta z rozsianym insulinoma osiągnięta dzięki PRRT.
24. Marta Opalińska, Ewelina Rzepka, Joanna Kokoszka, Katarzyna Sitarz, Anna Grochowska, Anna Sowa-Staszczak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Aleksandra Gilis-Januszewska (Kraków) 2-[18F]FDG PET/CT jako biomarker do oceny klinicznej i metabolicznej pacjentów z ektopowym zespołem Cushinga (EAS) – badanie pilotażowe.
46. Monika Mierzejewska, Grzegorz Romanowicz, Wojciech Cytawa (Gdańsk). 18F-FDG-PET/CT findings in ectopic ACTH-dependent Cushing’s syndrome – case report.
75. Paweł Komarnicki, Jan Musiałkiewicz, Adam Maciejewski, Paweł Gut, Marek Ruchała (Poznań). Rapid Onset Cushing’s Syndrome Induced by a ACTH-Producing Pancreatic Neuroendocrine Tumor – a Therapeutic Challenge.
59. Jolanta Kunikowska, Natalia Andryszak, Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Kacper Pełka, Arkadiusz Zygmunt, Andrzej Lewiński, Marek Ruchała, Rafał Czepczyński (Warszawa, Łódź, Poznań). Osteomalacja onkogenna – diagnostyka za pomocą [68Ga]Ga-DOTATATE PET/CT
79. Izabela Sulima, Janusz Myśliwiec, Piotr Szumowski, Dariusz Piechocki (Białystok). Precyzyjna ocena objętości tarczycy w chorobie Gravesa: czy USG nam wystarczy? Badanie pilotażowe.

Doniesienia Ustne

Endokrynologia 1

47. Ewa Paliczka-Cieślik, Aleksandra Ledwon, Aleksandra Kropińska, Aleksandra Blewąska, Tomasz Olczyk, Daria Handkiewicz-Junak (Gliwice). Leczenie zaawansowanego raka tarczycy jodem 131I w warunkach stymulacji rhTSH – odpowiedź radiologiczna na leczenie oraz czas do progresji i zgonu

57. Monika Gołąb, Rafał Czepczyński, Katarzyna Ziemnicka, Marek Ruchała (Poznań). Badania 18F-FDG-PET/CT w raku zróżnicowanym tarczycy – obserwacje własne

39. Aleksander Skoczylas, Ewa Centner-Łubocka, Mirosław Żyła (Opole). Wpływ leczenie radioaktywnym jodem (I-131) olbrzymiego wola guzkowego na rozwój autoimmunologicznej choroby tarczycy u osób leczonych po raz kolejny.

Neurologia

20. Małgorzata Poniatowska, Marta Malarz, Agnieszka Marciniak Hanna Piwowarska-Bilska Lidia Ostanek, Marek Brzosko, Bożena Birkenfeld (Szczecin). Scyntygrafia perfuzyjna mózgu z 99mTc-HMPAO u pacjentów z chorobami reumatologicznymi.

Onko-Hematologia

73. Michał Wyrzykowski, Krystian Ślusarz, Sylwia, Krzysztof Ciborowski, Lidia Gil, Marek Ruchała, Rafał Czepczyński (Poznań) Ocena skuteczności CAR-T chłoniaków w badaniu PET/CT

32. Michał Wyrzykowski, Paulina Ziółkowska, Anna Gramek-Jedwabna, Rafał Czepczyński, Marek Ruchała (Poznań). Porównanie skuteczności I linii chemioterapii u pacjentów z II stopniem zaawansowania chłoniaka Hodgkina w badaniu 18F-FDG PET/CT z zajęciem węzłów chłonnych po jednej lub obu stronach linii pośrodkowej ciała

28. Agnieszka Florczak, Olgierd Chrabański, Izabela Gorczewska, Katarzyna Strzeszkowska, Andrea d’Amico (Gliwice). Obrazy PET/CT w szpiczakach o nietypowym przebiegu – opis 4 przypadków

Onkologia 1 (rak prostaty)

41. Szymon Kujda, Kacper Pełka, Julia Stępień, Omar Tayara, Jolanta Kunikowska (Warszawa). Ocena przedoperacyjna ilościowych parametrów gromadzenia 68 Ga]Ga-PSMA-11 w badaniu PET/CT w grupie pacjentów rakiem prostaty wysokiego ryzyka.

49. Ewa Witkowska-Patena, Olga Kamińska, Tomasz Syryło, Andrzej Mazurek, Agnieszka Giżewska, Mirosław Dziuk (Warszawa). [18F]-PSMA-1007 PET/CT w przedoperacyjnej ocenie zaawansowania raka gruczołu krokowego: nie wszystko przerzut co się świeci? Analiza wstępna

60. Natalia Andryszak, Daria Świniuch, Elżbieta Wójcik, Rodryg Ramlau, Marek Ruchała, Rafał Czepczyński (Poznań). Porównanie PET/CT z użyciem [18F]PSMA-1007 oraz [18F]FDG u pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi.

Radiofarmacja

77. Paweł Ochman, Renata Mikołajczak, Janusz Braziewicz, Paweł Krekora, Marek Dedecjus (Warszawa, Otwock). Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol ([177Lu]/[90Y]Lu/Y – DOTA –TATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych – część radiofarmaceutyczna.

14. Barbara Janota, Marcin Radzik, Anna Drapsa, Agnieszka Sawicka, Wioletta Wojdowska, Renata Mikołajczak, Piotr Garnuszek (Otwock) PSMA-D4 nowy potencjalny ligand do terapii nowotworów prostaty (PSMA-D4, a new potential ligand for prostate cancer therapy)

76. Anna Kastelik-Hryniewiecka, Izabela Gorczewska, Marcin Niedbala, Ewa Chmielik, Andrea d’Amico, Barbara Bobek-Bilewicz, Elzbieta Nowicka, Rafał Tarnawski, Wojciech Kaspera, Gabriela Kramer-Marek (Gliwice). 89Zr-DFO-Atezolizumab for Imaging of PD-L1 in Glioblastoma: First Clinical Experience

40. Małgorzata Żółtowska, Dariusz Pawlak, Izabela Cieszykowska, Tomasz Janiak, Anna Filiks, Paweł Saganowski, Renata Mikołajczak (Otwock) Terb-161 jako prekursor radiofarmaceutyku. Badania wstępne

Reumatologia

69. Dominik Skupiński, Bożena Birkenfeld, Agnieszka Marciniak, Jakub Stenka, Oskar Zaremba (Szczecin). Radiosynowektomia – doświadczenia własne

48. Michał Włodarczyk, Zbigniew Adamczewski (Łódź). Zastosowanie aparatu USG Philips Lumify do kontroli wkłucia dostawowego podczas synowektomii radioizotopowej stawów kolanowych

Technologia i ochrona radiologiczna 1

45. Aleksandra Kalbarczyk, Anna Sobczyńska, Olga Wenedy-Malanowska, Anna Teresińska (Warszawa). Narażenie pacjentów wynikające z kardiologicznej diagnostyki radioizotopowej

36. Monika Tulik, Radosław Kuliński, Zbisław Tabor, Beata Brzozowska, Piotr Łaba, Frank Bruchertseifer, Alfred Morgenstern, Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska (Warszawa, Karlsruhe). Obrazowanie jakościowe i ilościowe SPECT/CT aktynu-225 do celowanej terapii glejaków.

35. Krystian Ślusarz, Mikołaj Buchwald, Adrian Szczeszek, Jakub Partyka, Szymon Kupiński, Anna Gramek-Jedwabna, Juliusz Pukacki, Rafał Czepczyński (Poznań). Znaczenie analizy radiomicznej aktywnych metabolicznie guzków tarczycy zobrazowanych przypadkowo w badaniach PET/CT

Sesja jubileuszowa: 20 lat leczenia radioizotopowego guzów neuroendokrynnych w Polsce

23. Marta Opalińska, Karolina Morawiec-Sławek, Wioletta Lenda-Tracz, Anna Sowa-Staszczak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Kraków). Potencjalna rola 68[Ga]Ga-DOTA-TATE PET/CT w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie długo działającymi analogami somatostatyny u pacjentów z dobrze zróżnicowanymi NET

68. Agata Danilczuk, Marta Grelak, Marek Grelak, Beata Chrapko (Lublin). Porównanie badań PET/CT z zastosowaniem [68Ga]DOTA-TATE i 18F-FDG u pacjentów z guzami neuroendokrynnymi na materiale własnym.

30. Adam Daniel Durma, Marek Saracyn, Maciej Kołodziej, Katarzyna Jóźwik-Plebanek, Dorota Brodowska-Kania, Gabriela Różańska-Grzelak, Katarzyna Janiak, Grzegorz Kamiński (Warszawa). Działania niepożądane leczenia [177Lu]Lu-DOTA-TATE oraz [177Lu]Lu-DOTA-TATE/ [90Y]Y-DOTA-TATE u chorych na progresujące nowotwory neuroendokrynne.

Fizyka

42. Patrycja Pastusiak, Anna Budzyńska, Agata Kubik, Krzysztof Kacperski, Maciej Kołodziej, Grzegorz Kamiński, Renata Mikołajczak (Warszawa). Powtarzalność wyników dozymetrii indywidualnej w terapii radionuklidami receptora peptydowego (PRRT) z użyciem 177Lu-DOTATATE

53. Krzysztof Kacperski, Anna Budzynska, Agata Kubik, Patrycja Pastusiak, Wioletta Chalewska, Wioletta Lenda-Tracz, Anna Borkowska, Agata Walęcka-Mazur, Artur Szczodry, Janusz Braziewicz, Maciej Kołodziej, Grzegorz Kamiński, Marek Dedecjus, Joanna Długosińska, Joanna Januszkiewicz-Caulier, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Marta Opalińska, Aldona Kowalska, Renata Mikołajczak
(Warszawa). Indywidualna dozymetria w terapii radionuklidowej PRRT: procedura i pierwsze wyniki projektu DUONEN.

29. Aleksandra Owczarek, Paweł Cichocki, Zbigniew Adamczewski, Anna Płachcińska (Łódź). Eliminacja artefaktów spowodowanych przez aktywność w miejscu podania radiofarmaceutyku w scyntygrafii perfuzyjnej serca na gammakamerze GE Discovery NM 530c za pomocą ołowianych osłon

31. Paweł Cichocki, Michał Błaszczyk, Zbigniew Adamczewski, Anna Płachcińska (Łódź). Powtarzalność oznaczania rezerwy wieńcowej w badaniach SPECT z wykorzystaniem najnowszej wersji oprogramowania Corridor 4DM v2024

Kardiologia

2. Diana Jędrzejuk, Marcin Landwójtowicz (Opole). Amyloidoza transtyretynowa – choroba (niezwykle) rzadka; doświadczenia jednej pracowni.

8. Konrad Giełdowski, Małgorzata Kobylecka, Leszek Królicki, Urszula Kozicka (Warszawa). Ocena przydatności badania [18F]FDG PET/CT w wykrywaniu „cichego" migotania przedsionków

Technologia 2

71. Anna Budzyńska, Agata Kubik, Patrycja Pastusiak, Krzysztof Kacperski, Andrzej Mazurek, Piotr Piasecki, Mirosław Dziuk (Warszawa). Obrazowanie SPECT/CT vs. planarne w ocenie wielkości przecieku wątrobowo-płucnego u pacjentów poddanych badaniu z użyciem 99mTc-MAA przed planowaną radioembolizacją

63. Damian Borys, Paulina Cegła, Agata Wilk, Ewa Burchardt, Anna Kubiak, Andrzej Roszak, Witold Cholewiński (Poznań). Badanie zdolności predykcyjnej modelu opartego o cechy radiomiczne w obrazowaniu [18F]FDG PET do oceny przeżycia u pacjentek z rakiem szyjki macicy.

Endokrynologia 2

11. Michał Kocemba, Konrad Giełdowski, Jolanta Kunikowska, Kacper Pełka, Bartosz Sawicki (Warszawa). Porównanie skuteczności badań scyntygraficznych przytarczyc: badań planarnych dwufazowych oraz wczesnego i późnego badania SPECT/CT

56. Maciej Kołodziej, Marek Saracyn, Arkadiusz Lubas, Mirosław Dziuk, Jerzy Smoszna, Adam Daniel Durma, Andrzej Mazurek, Stanisław Niemczyk, Grzegorz Kamiński (Warszawa). Przydatność PET/CT z [11C]-metioniną w diagnostyce trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc

74. Beata Chrapko, Michał Stępień, Mateusz Komosa, Robert Sitarz, Agnieszka Zwolak (Lublin). Diagnostyka lokalizacyjna hyperplastycznych przytarczyc za pomocą badania 18F-FCH PET/CT

37. Andrzej Mazurek, Agnieszka Giżewska, Marta Chojnowska, Jakub Sadowski, Olga Kamińska, Mirosław Dziuk (Warszawa). Badanie PET/CT z 18F-fluorocholiną w pierwotnej nadczynności przytarczyc – porównanie standardowej rekonstrukcji oraz rekonstrukcji z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI enhance PET)