Streszczenia

Streszczenia

Endokrynologia A

34. Aleksandra Ledwon, Ewa Paliczka – Cieślik, Aleksandra Kropińska, Aleksandra Blewąska, Aleksandra Syguła, Tomasz Olczyk, Daria Handkiewicz-Junak (Gliwice). In low-risk differentiated thyroid cancer 5 years of follow-up is sufficient
19. Kamila Undas, Maksymilian Olesiński, Monika Buziak-Bereza, Anna Sowa-Staszczak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Marta Opalińska (Kraków). Rozsiew mikroraka brodawkowatego tarczycy niskiego ryzyka wymagający leczenia uzupełniającego 131-I – opis przypadku.
61. Natalia Andryszak, Ewelina Szczepanek-Parulska, Marek Ruchała, Rafał Czepczyński (Poznań). Zastosowanie badania SPECT/CT z 99mTc-MIBI w ocenie zmian guzkowych w tarczycy o nieokreślonym charakterze w BACC.
78. Jan Musiałkiewicz, Paweł Komarnicki, Agata Czarnywojtek, Paweł Gut, Rafał Czepczyński, Marek Ruchała (Poznań). Jak duża może być tarczyca i co w sobie skrywać?
65. Anna Czechowska, Kinga Ślusarska, Magdalena Kochman, Jarosław Ćwikła (Warszawa). Correlation between parathormone, calcium and phosphate levels and mean tumor SUV in parathyroid adenoma
25. Paweł Woźniak, Diana Jędrzejuk, Aleksander Skoczylas (Opole). Scyntygraficzny superscan w pierwotnej nadczynności przytarczyc – opis przypadku

Kardiologia

9. Anna Teresińska, Marek Cacko, Jacek Wnuk, Katarzyna Jóźwik-Plebanek, Monika Gawor-Prokopczyk, Natalia Ojrzyńska-Witek, Jacek Grzybowski (Warszawa). Specyficzny wzór wychwytu [99mTc]Tc-DPD u pacjenta z dziedziczną amyloidozą typu ATTR po leczeniu polegającym na jednoczasowym przeszczepie serca i wątroby.
7. Maria H. Listewnik, Jessica Kurzawa, Mirela Kurantowicz, Joanna Jurksztowicz, Bożena Birkenfeld (Szczecin). Ocena zastosowania dipirydamolu u pacjentów przed scyntygrafią perfuzyjną serca w materiale zmn w latach 2018-2020.
52. Viktoriia Kundina, Yuliia Storozhchuk (Kijów). Scintigraphic assessment of post-infarction changes of the myocardium of the left ventricle.
51. Viktoriia Kundina, Yuliia Storozhchuk (Kijów). Improvement of the clinical treatment guidelines in patients with coronary disease by assessment of viable myocardium by myocardial perfusion.

54. Marta Chojnowska, Agnieszka Giżewska, Andrzej Mazurek, Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk (Warszawa). Łączna wartość prognostyczna wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych w połączeniu z badaniem SPECT serca wykonywanym za pomocą skanera CZT w pierwotnej diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
55. Agnieszka Giżewska, Marta Chojnowska, Andrzej Mazurek, Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk (Warszawa). Różnice wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych oraz SPECT serca wykonanego skanerem CZT u mężczyzn i kobiet w trakcie pierwotnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca.
21. Paweł Cichocki, Zbigniew Adamczewski (Łódź). Przypadek szpiczaka mnogiego wykrytego przypadkowo w scyntygrafii perfuzyjnej serca z zastosowaniem 99mTc-sestamibi.

Radiofarmacja

4. Michał Wrzecionek, Dominik Kłudkiewicz, Joanna Dobkiewicz, Justyna Pijarowska-Kruszyna. Synteza substancji czynnych stosowanych w zestawach do sporządzania radiofarmaceutyków w aspekcie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
15. Agnieszka Sawicka, Piotr Garnuszek, Barbara Janota, Marcin Radzik (Otwock). Determination of radiochemical purity in  radiopharmaceuticals based on HYNIC BFC in the clinical routine.
64. Marcin Konior, Radosław Kiełek (Otwock). Badanie etapów krytycznych technologii wytwarzania chlorku itru – 90.
43. Marek Czudek, Ryszard Broda, Daniel Cacko, Adam Jęczmieniowski, Aleksander Kamiński, Ewa Kołakowska, Edyta Lech, Anna Listkowska, Justyna Marganiec-Gałązka, Paweł Saganowski, Zbigniew Tymiński (Otwock). Pomiary aktywności roztworu Ac-225 przy użyciu detektorów ciekłoscyntylacyjnych oraz komór jonizacyjnych.
44. Paweł Saganowski, Zbigniew Tymiński, Justyna Marganiec-Gałązka, Marek Czudek, Ewa Kołakowska, Paweł Rybak, Izabela Cieszykowska, Agnieszka Burakowska, Ryszard Broda (Otwock). Raport z metodologii badań czystości radionuklidowej Ac-225 prowadzonych w OR POLATOM NCBJ.

Onkologia

33. Michał Wyrzykowski, Paulina Ziółkowska, Anna Gramek-Jedwabna, Rafał Czepczyński, Marek Ruchała (Poznań). Wpływ obecności odczynowej hiperplazji szpiku kostnego w badaniu 18F-FDG PET/CT na skuteczność pierwszej linii leczenia u pacjentów chłoniakiem Hodgkina.

67. Beata Chrapko, Mateusz Komosa, Marcin Pachowicz, Robert Klijer (Lublin). Rola badania 68Ga-PSMA PET/CT we wstępnej diagnostyce raka gruczołu krokowego.

1. Paweł Gadzicki, Aleksandra Dyła, Michał Nowak, Zbigniew Adamczewski (Łódź). „Downstaging” u Pacjenta z rakiem prostaty i obrazem przypominającym superscan po pogłębionym wywiadzie.
3. Paweł Maleika, Ingrid Wenzel-Duszyńska, Aleksandra Fedorowicz, Maciej Kołodziejczyk, Michał Pasternak, Andrzej Kołodziejczyk (Wrocław). Bardzo rzadki przypadek przerzutów raka gruczołu krokowego do prącia.

6. Michał Pasternak, Adam Macioszek, Maciej Kołodziejczyk, Aleksandra Fedorowicz, Ingrid Wenzel-Duszyńska, Paweł Maleika, Andrzej Kołodziejczyk (Wrocław). Zmiana przerzutowa w mózgowiu uwidoczniona w badaniu scyntygraficznym kości z wykorzystaniem [99mTc]Tc-MDP u chorej na raka piersi.
50. Maciej Kołodziejczyk, Ingrid Wenzel-Duszyńska, Adam Macioszek, Piotr Piwkowski, Jacek Żebrowski, Aleksandra Fedorowicz, Paweł Maleika, Michał Pasternak, Andrzej Kołodziejczyk (Wrocław). Przypadek mnogich powikłań immunoterapii u pacjenta leczonego z powodu gruczołowego raka płuca.

10. Aleksandra Fedorowicz, Michał Pasternak, Paweł Maleika, Maciej Kołodziejczyk, Ingrid Wenzel-Duszyńska, Adam Macioszek, Andrzej Kołodziejczyk (Wrocław). PET-TK z [18F]FDG w ocenie wstępnej i monitorowaniu mięsaka szpikowego- rozpasanie diagnostyczne? A może złoty standard?
27. Magdalena Kwapisz, Michał Włodarczyk (Łódź). Transformacja jamista żyły wrotnej w scyntygrafii wątroby ze znakowanymi erytrocytami własnymi pacjenta.

Fizyka

72. Olga Kamińska, Maciej Kołodziej, Anna Budzyńska, Krzysztof Kacperski, Patrycja Pastusiak, Agata Kubik, Grzegorz Kamiński (Warszawa). Zastosowanie dozymetrii w terapii izotopowej – opis przypadków.
13. Hubert Solkiewicz, Ewa Farbiszewska, Janusz Braziewicz (Kielce). Monitoring dawki w badaniach PET/CT z uwzględnieniem parametrów specyficznych pacjenta.
66. Bogusław Stefaniak, Beata Chrapko (Lublin). Radiometr do pomiarów aktywności promieniotwórczej płuc podczas inhalacji Technegazem.

17. Sara Kurkowska, Carlos Uribe, Bożena Birkenfeld, Hanna Piwowarska-Bilska (Szczecin). Impact of segmentation methods on absorbed dose in 131I-MIBG and 99mTc-HYNIC-TOC dosimetry workflow- a preliminary report.
16. Sara Kurkowska, Carlos Uribe, Bożena Birkenfeld, Hanna Piwowarska-Bilska (Szczecin). Accuracy Assessment of Fitting Methods with Reduced Time Sampling in 131I-MIBG and 99mTc-HYNIC-TOC Dosimetry Workflow
38. Hanna Piwowarska-Bilska, Aleksandra Supińska, Sara Kurkowska, Jacek Iwanowski, Małgorzata Poniatowska, Bożena Birkenfeld (Szczecin). Optymalizacja ilościowej metody rekonstrukcji obrazów SPECT/CT.
70. Mateusz Midura, Waldemar Smolik, Damian Wanta, Przemysław Wróblewski, Mikhail Ivanenko (Warszawa). Open database of scintigraphy studies for scientific research.

Endokrynologia B

18. Maksymilian Olesiński, Kamila Undas, Monika Buziak-Bereza, Anna Sowa-Staszczak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Marta Opalińska (Kraków). Stabilizacja kliniczna i biochemiczna u pacjenta z rozsianym insulinoma osiągnięta dzięki PRRT.
24. Marta Opalińska, Ewelina Rzepka, Joanna Kokoszka, Katarzyna Sitarz, Anna Grochowska, Anna Sowa-Staszczak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Aleksandra Gilis-Januszewska (Kraków) 2-[18F]FDG PET/CT jako biomarker do oceny klinicznej i metabolicznej pacjentów z ektopowym zespołem Cushinga (EAS) – badanie pilotażowe.
46. Monika Mierzejewska, Grzegorz Romanowicz, Wojciech Cytawa (Gdańsk). 18F-FDG-PET/CT findings in ectopic ACTH-dependent Cushing’s syndrome – case report.
75. Paweł Komarnicki, Jan Musiałkiewicz, Adam Maciejewski, Paweł Gut, Marek Ruchała (Poznań). Rapid Onset Cushing’s Syndrome Induced by a ACTH-Producing Pancreatic Neuroendocrine Tumor – a Therapeutic Challenge.
59. Jolanta Kunikowska, Natalia Andryszak, Elżbieta Skowrońska-Jóźwiak, Kacper Pełka, Arkadiusz Zygmunt, Andrzej Lewiński, Marek Ruchała, Rafał Czepczyński (Warszawa, Łódź, Poznań). Osteomalacja onkogenna – diagnostyka za pomocą [68Ga]Ga-DOTATATE PET/CT
79. Izabela Sulima, Janusz Myśliwiec, Piotr Szumowski, Dariusz Piechocki (Białystok). Precyzyjna ocena objętości tarczycy w chorobie Gravesa: czy USG nam wystarczy? Badanie pilotażowe.