Speaker Listing 2

Prof. dr hab. n. med. Rafał Czepczyński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego