Harmonogram

Sala 1 – PARYŻ • Rejestracja uczestników • Sesja Siemens-Healthineers • LUNCH • Endokrynologia 1 • Przerwa Kawowa • Sesja programu POL9027 pod auspicjami IAEA • Otwarcie Zjazdu – Zamek Cesarski, Św. Marcin 80 (Sala Wielka) • Bankiet

Sala 2 – BERLIN • Rejestracja uczestników • Sesja Naukowa Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN: “SPECT i PET – dwa ramiona medycyny nuklearnej” • Sesja Nuclear Medicine Review • LUNCH • Neurologia • Onko-Hematologia • Otwarcie Zjazdu – Zamek Cesarski, Św. Marcin 80 (Sala Wielka) • Bankiet

Sala 4 – LONDYN • Rejestracja uczestników • LUNCH • Sesja plakatowa 1 • Otwarcie Zjazdu – Zamek Cesarski, Św. Marcin 80 (Sala Wielka) • Bankiet

 

Sala 1 – PARYŻ • Onkologia 1 (rak prostaty) • Przerwa kawowa • Onkologia 2 • Reumatologia • Lunch • Przerwa kawowa • Spotkanie Towarzyskie Concordia Design

  Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

Sala 2 – BERLIN • Radiofarmacja • Przerwa kawowa • Endokrynologia 2 • Technologia i Ochrona Radiologiczna • Lunch • Fizyka • Przerwa kawowa • Walne Zebranie Członków PTMN • Spotkanie Towarzyskie Concordia Design

  Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

Sala 3 – BARCELONA • Drugie śniadanie z Siemens Healthineers – SALA OSLO • Lunch • Warsztaty Akademii Siemens Healthineers z wykorzystaniem stacji roboczych z oprogramowaniem syngo.via* • Przerwa kawowa • Spotkanie Towarzyskie Concordia Design

  Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

Sala 4 – LONDYN • Spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie fizyka medycznego • Lunch • Lunch • Meet the expert • Spotkanie Towarzyskie Concordia Design

  Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

 

Sala 1 – PARYŻ • Sesja Młodych Medyków Nuklearnych • Przerwa kawowa • LUNCH • Sesja jubileuszowa: 20 lat leczenia radioizotopowego guzów neuroendokrynnych w Polsce
  Jak to się zaczęło?

Sala 2 – BERLIN • Kardiologia • Przerwa kawowa • Quiz • Zakończenie zjazdu • LUNCH

Sala 3 – BARCELONA • LUNCH