Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Zbliża się czas kolejnego spotkania naszego środowiska – XVIII Zjazd Naukowy PTMN. Proszę zapisać sobie w kalendarzu datę: 6-8 czerwca 2024. W tych dniach stworzymy w Poznaniu przestrzeń do wymiany poglądów, prezentacji Państwa osiągnięć naukowych i do nowoczesnej edukacji. Proszę już teraz zaplanować prace, których wyniki zechcą Państwo przedstawić w postaci prezentacji ustnych lub plakatowych.

Chciałbym, by specjalistycznym rozważaniom naukowym towarzyszyły wystąpienia ekspertów z Polski i z zagranicy, które będą okazją do aktualizacji wiedzy dla przedstawicieli wszystkich zawodów związanych z diagnostyką i terapią radioizotopową. Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, którym powinniśmy poświęcić więcej uwagi.

Jako przedstawiciele Zarządu PTMN zdajemy sobie sprawę, że dla rozwoju medycyny nuklearnej konieczna jest współpraca z przedstawicielami wielu dyscyplin klinicznych. Diagnostyka i terapia radioizotopowa powinna zaistnieć w świadomości klinicystów i studentów jako nowoczesna, dynamiczna dziedzina, dająca odpowiedzi na trudne pytania kliniczne, ale też umocowana w rekomendacjach i schematach postępowania. Aby otworzyć się szerzej na inne dyscypliny, postanowiliśmy nasz Zjazd opatrzyć hasłem
Medycyna nuklearna – impakt kliniczny”. Wierzymy, że przyciągnięcie przedstawicieli innych nauk medycznych uatrakcyjni nasze debaty i da impuls do dalszego rozwoju medycyny nuklearnej w Polsce.

Medycyna nuklearna to praca zespołowa, w której pielęgniarki i technicy działają ramię w ramię z lekarzami, fizykami i radiofarmaceutami. Jak pokazał niezapomniany Zjazd w Białymstoku, łączy nas nie tylko praca, ale też kontakty towarzyskie, miłe znajomości i przyjaźnie. Jako organizatorzy postaramy się, by w Poznaniu nie zabrakło czasu na pielęgnowanie tych relacji i budowanie nowych – tak potrzebnych w tych zabieganych i skomplikowanych czasach.

Serdecznie zapraszam do Poznania.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Informacje organizacyjne
TERMIN

6-8 czerwca 2024

Miejsce

Novotel Poznań Centrum, plac Andersa 1, Poznań

FORMUŁA

Konferencja stacjonarna. Warsztaty, wykłady, dyskusje.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat udziału.

Komitet organizacyjny

prof. dr Rafał Czepczyński – przewodniczący
prof. dr Marek Ruchała
dr hab. Witold Cholewiński
mgr Karolina Cegiołka
dr n. med. Paulina Cegła
mgr Anna Gramek-Jedwabna
dr med. Julita Narożna
lek. med. Krzysztof Obuchowski
dr med. Robert Oleksa
dr n. med. Agata Pietrzak
lek. med. Alicja Sałyga
mgr Kamila Witkowska
dr med. Michał Wyrzykowski
lek. med. Paulina Ziółkowska

 

Program ramowy
Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska

Sala 1 – PARYŻ • Rejestracja uczestników • Innowacje w medycynie nuklearnej – sesja satelitarna Siemens Healthineers • LUNCH • Endokrynologia 1 • Przerwa Kawowa • Sesja programu POL9027 pod auspicjami IAEA • Otwarcie Zjazdu – Zamek Cesarski, Św. Marcin 80 (Sala Wielka) • Bankiet

Sala 2 – BERLIN • Rejestracja uczestników • Sesja Naukowa Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN: “SPECT i PET – dwa ramiona medycyny nuklearnej” • Sesja Nuclear Medicine Review • LUNCH • Neurologia • Meet the expert • Onko-Hematologia • Otwarcie Zjazdu – Zamek Cesarski, Św. Marcin 80 (Sala Wielka) • Bankiet

Sala 4 – LONDYN • Rejestracja uczestników • LUNCH • Foyer przed salą Berlin
  Sesja plakatowa 1 • Otwarcie Zjazdu – Zamek Cesarski, Św. Marcin 80 (Sala Wielka) • Bankiet

 

Sala 1 – PARYŻ • Onkologia 1 (rak prostaty) • Przerwa kawowa • Onkologia 2 • Reumatologia • Lunch • Sesja jubileuszowa: 20 lat leczenia radioizotopowego guzów neuroendokrynnych w Polsce • Przerwa kawowa • Spotkanie Towarzyskie Concordia Design

  Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

Sala 2 – BERLIN • Radiofarmacja • Przerwa kawowa • Technologia i Ochrona Radiologiczna • Lunch • Fizyka • Przerwa kawowa • Walne Zebranie Członków PTMN • Spotkanie Towarzyskie Concordia Design

  Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

Sala 3 – BARCELONA • Drugie śniadanie z Siemens Healthineers – SALA OSLO • Lunch • Case Studies. Praktyczne warsztaty z Syngo.via • Przerwa kawowa • Spotkanie Towarzyskie Concordia Design

  Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

Sala 4 – LONDYN • Spotkanie w sprawie ustawy o zawodzie fizyka medycznego • Briefing prasowy • Lunch • Lunch • Meet the expert • Spotkanie Towarzyskie Concordia Design

  Concordia, ul. Zwierzyniecka 3

 

Sala 1 – PARYŻ • Sesja Młodych Medyków Nuklearnych • Przerwa kawowa • Technologia 2 • Zakończenie zjazdu

Sala 2 – BERLIN • Kardiologia • Przerwa kawowa • Endokrynologia 2 • Quiz • LUNCH

Sala 4 – LONDYN • Foyer przed salą Berlin
  Sesja plakatowa 2 • Warsztaty Novartis • LUNCH • LUNCH

 

Program szczegółowy
Koncert, wykład oraz koktajl nie są finansowe ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE. Koncert, wykład oraz koktajl nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE. Finansowanie ze środków organizatora logistycznego: Alfakonferencje sp. z o.o.
Program pozamerytoryczny
WYDARZENIA POZAMERYTORYCZNE
 • 6 czerwca 2024 19.00-22.00
  INAUGURACJA ORAZ KOKTAJL XVIII ZJAZDU PTMN 2024

  Miejsce: ZAMEK CESARSKI, Święty Marcin 80/82, Poznań

  *koncert, wykład oraz koktajl nie są finansowe ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE.
  *koncert, wykład oraz koktajl nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.
  *finansowanie ze środków organizatora logistycznego: Alfakonferencje sp. z o.o.

 • 7 czerwca 2024 20.00-00.00
  UROCZYSTA KOLACJA

  Miejsce: Concordia Design, Zwierzyniecka 3, Poznań
  występ zespołu "Mała Lady P."
  - Największe Przeboje Lady Pank
  - oprawa muzyczna jednego z najwytrawniejszych Dj'ów

  *impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
  *impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE
  *finansowanie ze środków pozyskanych z fee uczestników

Sesja plakatowa i ustna
Szanowni Państwo,
 
Dziękujemy za nadesłanie streszczeń na XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej – medycyna nuklearna i impakt kliniczny.
Spośród wszystkich prac Komitet wybrał 38 do przygotowania plakatu i opublikowania podczas multimedialnej sesji plakatowej oraz 37 do wygłoszenia podczas sesji doniesień ustnych.
 
SESJA PLAKATOWA
Prosimy o przygotowanie 1-2 minutowej wypowiedzi opisującej pracę, do wygłoszenia podczas sesji plakatowej. Plan dostępny jest w pliku do pobrania.
Dodatkowo postery będą dostępne przez cały czas trwania Zjazdu na ekranach dotykowych. Prosimy o przygotowanie plakatu w formie pionowego slajdu programu power point (wzór w załączniku) w formie otwartej lub zamkniętej do pdf o jak najwyższej rozdzielczości. Prace należy wysyłać poprzez formularz do 29.05.2024 r.
 
SESJA DONIESIEŃ USTNYCH
Prosimy o przygotowanie 5-7 (max 10) minutowej prezentacji w programie power point ze slajdami w orientacji poziomej. Prezentacje należy dostarczyć do punktu multimedialnego (obok pokoju wykładowców) w formie pendrive, na godzinę przed sesją.
Plan  sesji plakatowych dostępny jest w pliku do pobrania.
 

PONIŻEJ FORMULRZ DO WYSYŁANIA PRAC:

  Tytuł pracy

  Imię i Nazwisko Autora

  Tytuł prezentacji

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Autor prezentujący

  Telefon do Autora prezentującego

  Uwagi

  Załącznik (plik .pptx oraz .pdf - max rozmiar 30MB)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

  Rejestracja
  Koncert, wykład oraz koktajl nie są finansowe ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE. Koncert, wykład oraz koktajl nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE. Finansowanie ze środków organizatora logistycznego: Alfakonferencje sp. z o.o.
  Członkowie PTMN - wykształcenie wyższe
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw

  800
  Fizycy i Chemicy - wykształcenie wyższe
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw

  800
  Technicy i pielęgniarki - członkowie PTMN
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw

  500
  Uczestnik - bez członkostwa PTMN
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw

  1.050
  LEKARZE INNEJ SPECJALIZACJI
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw
  - CENA ZA JEDEN DZIEŃ UCZESTNICTWA (termin wpisz w informacjach dodatkowych)

  400
  STUDENCI
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - catering w trakcie przerw
  - indywidualny identyfikator
  - brak możliwości skorzystania z przestrzeni wystawienniczej producentów leków rx

  0
  KOLACJA
  7.06.2024

  Miejsce: Concordia Design, Zwierzyniecka 3, Poznań
  występ zespołu "Mała Lady P."- Największe Przeboje Lady Pank
  oprawa muzyczna jednego z najwytrawniejszych Dj'ów
  rozbudowany bufet wielodaniowy, napoje "imprezowe"
  REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

  200
  WYKŁADOWCA
  INFORMACJE

  Formularz rejestracyjny WYŁĄCZNIE dla Wykładowców

  0
  Rezerwacja noclegów

  Ibis Poznań Centrum***, Plac Andersa 1

  Pokój 1-os – 400 PLN za dobę ze śniadaniem
  Pokój 2-os – 460 PLN za dobę ze śniadaniem

  Hasło: ZJAZDPTMN2024
  Telefon: +48 61 858 70 00
  Mail: ha9u9@accor.com

  Novotel Poznań Centrum****, Plac Andersa 1

  Pokój 1-os – 500 PLN za dobę ze śniadaniem
  Pokój 2-os – 560 PLN za dobę ze śniadaniem

  Hasło: ZJAZDPTMN2024
  Telefon: +48 61 858 70 00
  Mail: H3376@accor.com

  Organizator
  Współorganizatorzy
  Patronat
  Patronat medialny
  Partnerzy Zjazdu
  Partner DIAMENTOWY
  logo_rgb
  Partner ZŁOTY
  Partner SREBRNY
  Partner
  Certyfikacja
  Kontakt

  Alfakonferencje sp. z o.o.