Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Zbliża się czas kolejnego spotkania naszego środowiska – XVIII Zjazd Naukowy PTMN. Proszę zapisać sobie w kalendarzu datę: 6-8 czerwca 2024. W tych dniach stworzymy w Poznaniu przestrzeń do wymiany poglądów, prezentacji Państwa osiągnięć naukowych i do nowoczesnej edukacji. Proszę już teraz zaplanować prace, których wyniki zechcą Państwo przedstawić w postaci prezentacji ustnych lub plakatowych.

Chciałbym, by specjalistycznym rozważaniom naukowym towarzyszyły wystąpienia ekspertów z Polski i z zagranicy, które będą okazją do aktualizacji wiedzy dla przedstawicieli wszystkich zawodów związanych z diagnostyką i terapią radioizotopową. Jesteśmy otwarci na propozycje tematów, którym powinniśmy poświęcić więcej uwagi.

Jako przedstawiciele Zarządu PTMN zdajemy sobie sprawę, że dla rozwoju medycyny nuklearnej konieczna jest współpraca z przedstawicielami wielu dyscyplin klinicznych. Diagnostyka i terapia radioizotopowa powinna zaistnieć w świadomości klinicystów i studentów jako nowoczesna, dynamiczna dziedzina, dająca odpowiedzi na trudne pytania kliniczne, ale też umocowana w rekomendacjach i schematach postępowania. Aby otworzyć się szerzej na inne dyscypliny, postanowiliśmy nasz Zjazd opatrzyć hasłem
Medycyna nuklearna – impakt kliniczny”. Wierzymy, że przyciągnięcie przedstawicieli innych nauk medycznych uatrakcyjni nasze debaty i da impuls do dalszego rozwoju medycyny nuklearnej w Polsce.

Medycyna nuklearna to praca zespołowa, w której pielęgniarki i technicy działają ramię w ramię z lekarzami, fizykami i radiofarmaceutami. Jak pokazał niezapomniany Zjazd w Białymstoku, łączy nas nie tylko praca, ale też kontakty towarzyskie, miłe znajomości i przyjaźnie. Jako organizatorzy postaramy się, by w Poznaniu nie zabrakło czasu na pielęgnowanie tych relacji i budowanie nowych – tak potrzebnych w tych zabieganych i skomplikowanych czasach.

Serdecznie zapraszam do Poznania.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Informacje organizacyjne
TERMIN

6-8 czerwca 2024

Miejsce

Novotel Poznań Centrum, plac Andersa 1, Poznań

FORMUŁA

Konferencja stacjonarna. Warsztaty, wykłady, dyskusje.

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat udziału.

Komitet organizacyjny

prof. dr Rafał Czepczyński – przewodniczący
prof. dr Marek Ruchała
dr hab. Witold Cholewiński
mgr Karolina Cegiołka
dr n. med. Paulina Cegła
mgr Anna Gramek-Jedwabna
lek. med. Krzysztof Obuchowski
dr med. Robert Oleksa
dr n. med. Agata Pietrzak
lek. med. Alicja Sałyga
Kamila Tyczyńska
dr med. Michał Wyrzykowski
lek. med. Paulina Ziółkowska

Program ramowy
Program pozamerytoryczny (rozrywkowy) nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska
Abstrakty

      Zasady zgłaszania streszczeń

 • Uczestnicy Zjazdu będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów elektronicznych.
 • Streszczenia prac będą przyjmowane do 15 marca 2024 roku (przedłużony termin) za pośrednictwem strony internetowej Zjazdu.
 • Streszczenia należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej.
 • Streszczenia będą przyjmowane w języku polskim lub angielskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione.
 • Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 250 słów.
 • Nie należy załączać w tekście streszczenia rysunków, adresu instytucji, stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
  W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których można by zidentyfikować autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi
 • W załączniku Uczestnik zgłaszający abstrakt może zamieścić ilustracje, ryciny lub inne materiały, jeśli są istotne w prezentacji abstraktu pracy.
 • Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
 • Autor odpowiada za przestrzeganie prawa do ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz norm etycznych.
 • Wszystkie prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorom drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia 2024.
 • Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

  Tytuł pracy

  Imię i Nazwisko Autora

  Afiliacja

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Imię i Nazwisko Współautora

  Adres e-mail

  Autor prezentujący

  Telefon do Autora prezentującego

  Treść

  Załącznik (plik .jpg max rozmiar 2MB)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

  Rejestracja
  Członkowie PTMN - wykształcenie wyższe
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw
  - CENA PROMOCYJNA DO DNIA 31.03.2024

  800
  Fizycy i Chemicy - wykształcenie wyższe
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw
  - CENA PROMOCYJNA DO DNIA 31.03.2024

  800
  Technicy i pielęgniarki - członkowie PTMN
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw
  - CENA PROMOCYJNA DO DNIA 31.03.2024

  500
  Uczestnik - bez członkostwa PTMN
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw
  - CENA PROMOCYJNA DO DNIA 31.03.2024

  1.050
  LEKARZE INNEJ SPECJALIZACJI
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - udział w Uroczystym Otwarciu Zjazdu
  - catering w trakcie przerw
  - CENA ZA JEDEN DZIEŃ UCZESTNICTWA (termin wpisz w informacjach dodatkowych)

  400
  STUDENCI
  INFORMACJE

  - uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych
  - materiały zjazdowe
  - catering w trakcie przerw
  - indywidualny identyfikator
  - brak możliwości skorzystania z przestrzeni wystawienniczej producentów leków rx

  0
  KOLACJA
  7.06.2024

  Miejsce: Concordia Design, Zwierzyniecka 3, Poznań
  występ zespołu "Mała Lady P."- Największe Przeboje Lady Pank
  oprawa muzyczna jednego z najwytrawniejszych Dj'ów
  rozbudowany bufet wielodaniowy
  napoje bezalkoholowe

  200
  WYKŁADOWCA
  INFORMACJE

  Formularz rejestracyjny WYŁĄCZNIE dla Wykładowców

  0
  Rezerwacja noclegów
  Skorzystaj z specjalnych cen noclegów dla uczestników w miejscu realizacji Zjazdu, poprzez hasło ZJAZDPTMN2024 podczas indywidualnej rezerwacji.

  Ibis Poznań Centrum***, Plac Andersa 1

  Pokój 1-os – 400 PLN za dobę ze śniadaniem
  Pokój 2-os – 460 PLN za dobę ze śniadaniem

  Hasło: ZJAZDPTMN2024
  Telefon: +48 61 858 70 00
  Mail: ha9u9@accor.com

  Novotel Poznań Centrum****, Plac Andersa 1

  Pokój 1-os – 500 PLN za dobę ze śniadaniem
  Pokój 2-os – 560 PLN za dobę ze śniadaniem

  Hasło: ZJAZDPTMN2024
  Telefon: +48 61 858 70 00
  Mail: H3376@accor.com

  Do Zjazdu pozostało...
  • Dni
  • Godzin
  • Minut
  • Sekund
  Organizator
  Patronat
  Patronat medialny
  Kontakt

  Alfakonferencje sp. z o.o.